Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ Κορινθίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣΑ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

B' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ

ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ