Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΕΔ/ΕΠΟ

    Από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Κορινθίας ανακοινώνεται ότι νέοι υποψήφιοι διαιτητές 4ης κατηγορίας, νέοι υποψήφιοι βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας και νέες υποψήφιες γυναίκες διαιτητές των γυναικείων πρωταθλημάτων, μπορούν να συμμετέχουν σε μονοήμερα σεμινάρια (γραπτές εξετάσεις και αγωνιστικές δοκιμασίες) που θα πραγματοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου 2014 (η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί αργότερα).

    Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στα σεμινάρια, οι νέοι υποψήφιοι διαιτητές 4ης κατηγορίας, οι νέοι υποψήφιοι βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας και οι νέες υποψήφιες γυναίκες διαιτητές των γυναικείων πρωταθλημάτων, πρέπει να προσκομίσουν κατά την προσέλευσή τους:

   Α. Πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.

   Β. Οφθαλμολογική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (για οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων).

   Γ. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου.  

   Δ. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (πρέπει να την έχουν μαζί τους).

   Επίσης, ενημερώνουμε ότι οι νέοι υποψήφιοι βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας και οι νέοι υποψήφιοι διαιτητές 4ης κατηγορίας θα πρέπει να επαναλάβουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ είκοσι τέσσερις (24) φορές το τρέξιμο των 150 μέτρων και του βαδίσματος των 50 μέτρων, δηλαδή δώδεκα (12) στροφές (24 Χ 150 μέτρα), προκειμένου το τεστ να θεωρηθεί επιτυχημένο.

Οι νέες υποψήφιες γυναίκες διαιτητές των γυναικείων πρωταθλημάτων θα πρέπει να επαναλάβουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ είκοσι (20) φορές το τρέξιμο των 150 μέτρων και του βαδίσματος των 50 μέτρων, δηλαδή δέκα (10) στροφές (20 Χ 150 μέτρα), προκειμένου το τεστ να θεωρηθεί επιτυχημένο.