Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

Παρουσία Γιατρού Αγώνα

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
    Για μία τελευταία φορά σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κατά τη σύνταξη του Φύλλου Αγώνα και αφορά στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  παρουσία Γιατρού Αγώνα στα παιχνίδια της ΕΠΣ Κορινθίας, ανεξαρτήτως Κατηγορίας, ανδρών, νέων ή παίδων.
 
   Συγκεκριμένα:
1.    Εφόσον παρίσταται επίσημος Γιατρός, πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αναγράφετε το ονοματεπώνυμό του στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του Φύλλου Αγώνα στη σχετική στήλη και ο γιατρός υπογράφει ακριβώς δίπλα (όπως φαίνεται παρακάτω στο χρωματισμένο με κίτρινο χρώμα σημείο).
 
                                                                             ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ                                                             Νο: …………                   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014-2015                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:……………...                                                     ΟΜΙΛΟΣ:…………...                                                                                                             
2.       Στο γήπεδο:………………………………………………………… Ημερομηνία:…………………………………………………………………………….
3.       Ορισθείσα ώρα έναρξης:……………………….  Ώρα έναρξης:…………..…………………….   Ώρα λήξης:…………..…………………….
4.       Διαιτητής:……………………………………………………………………………………… Ε.Π.Σ.:……………………………………………………………..
5.       Α΄Βοηθός:……………………………………………………………………………………. . Ε.Π.Σ.:…………………………………………………………….
6.       Β΄Βοηθός:……………………………………………………………………………………... Ε.Π.Σ.:………………………………………..…………………..
7.       4ος Διαιτητής:……………………………………………………………………………….… Ε.Π.Σ.:…………………………………..………………………..
8.       Παρατηρητής Αγώνα:………………………………………………… Υπογραφή:………………………………….
 
9.       Γιατρός Αγώνα:………………………………………………………  Υπογραφή:………………………………….…
 
10.   Διάρκεια Αγώνα:……..  Καθυστερήσεις:   Α΄Ημιχρόνου: ………λεπτά    Ανάπαυλα: …..……    Β΄Ημιχρόνου: ..……λεπτά
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2.    Σε περίπτωση που στο παιχνίδι δεν παραβρίσκεται επίσημος Γιατρός, αλλά: α) Φυσικοθεραπευτής β) Νοσηλευτής γ) Νοσοκόμος δ) Διασώστης Πιστοποιημένος από το ΕΚΑΒ, τότε θα πρέπει ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του αγώνα, να σημειώσετε στις παρατηρήσεις σας  (στην τελευταία σελίδα) ότι παρίσταται ο ή η κ. ...........(ονοματεπώνυμο) και την ιδιότητα που έχει (υποχρεωτικά μία από τις τέσσερεις προαναφερόμενες) και να υπογράψει ακριβώς δίπλα. Επίσης στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας του Φ.Α. υπάρχει με έντονα μαύρα γράμματα παράγραφος με τη  σχετική αναφορά (όπως είναι χρωματισμένο το σημείο με κίτρινο χρώμα παρακάτω).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:   1) Το παρόν Φ.Α. αποστέλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον Διαιτητή μέσω FAX στην Διοργανώτρια Αρχή μετά την λήξη του αγώνα ή εντός της ημέρας τέλεσης, Άρθρο 15 παρ.3 του ΚΑΠ. 2) Η παρουσία του Γιατρού Αγώνα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και υπογράφει εξαρχής στη πρώτη σελίδα του Φ.Α. 3)Μπορεί να παρίσταται  Φυσικοθεραπευτής, Νοσηλευτής, Νοσοκόμος ή  Διασώστης (Πιστοποιημένος από το Ε.Κ.Α.Β. ) αλλά θα πρέπει να  αναγράφεται, πριν από τον αγώνα,  στις Παρατηρήσεις του Διαιτητή και να υπογράφει εκεί.                                                              
 
Από την  ΕΔ/ΕΠΣ Κορινθίας