Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ

alt

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν Ε Ω Ν της ΕΠΣ Κορινθίας

1.Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή:

Α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και

Β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το Σωματείο το οποίο ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.

Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής, ή ορθοπεδικό, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ετησίως για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.

Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών δεν είναι αποδεκτή.

Η κατάθεση στην διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) της κατάστασης υγείας των ποδοσφαιριστών θα γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή των αγώνων. Η κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστού της.

2.Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την τέλεση των αγώνων αυτών, η παρουσία ιατρού ή φυσιοθεραπευτή ή νοσοκόμου ή νοσηλευτή ή διασώστη πιστοποιημένο σεμιναρίου BLS/AED (ΕΚΑΒ) κατόχου ανάλογου διπλώματος το οποίο πρέπει να προσκομίζει στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνος σε επικυρωμένο αντίγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, εάν διεξαχθεί, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο. Εύλογος χρόνος αναμονής ως άνω γιατρού κλπ ορίζεται 20΄.

3.Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.

4.Ο Διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα στην διενέργεια ταυτοπροσωπίας.

5.Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φ.Α. ή όταν ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την έναρξη του, κατά την στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί. Δίδεται η δυνατότητα τριών (3) αλλαγών Στους αγώνες του πρωταθλήματος Νέων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθόλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. . Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α μέχρι τεσσάρων (4) κοινοτικών η αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή αυτών στον αγώνα .Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα δύναται να συμμετάσχουν ως τέσσερις (4) κοινοτικοί, η αλλοδαποί ποδοσφαιριστές.

Ρητά απαγορεύεται να γίνουν παραπάνω αλλαγές από αυτές που αναφέρονται στην προκήρυξη πρωταθλημάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π Α Ι Δ Ω Ν της ΕΠΣ Κορινθίας

1.Ισχύουν ακριβώς οι ανωτέρω πέντε πρώτες παράγραφοι και η έκτη παράγραφος, που αφορά στις αντικαταστάσεις των παικτών, μεταβάλλεται ως εξής:

2.Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί. Δίδεται η δυνατότητα επτά αλλαγών . Στους αγώνες του πρωταθλήματος Παίδων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθόλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. . Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α μέχρι τεσσάρων (4) κοινοτικών η αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή αυτών στον αγώνα .Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα δύναται να συμμετάσχουν ως τέσσερις (4) κοινοτικοί, η αλλοδαποί ποδοσφαιριστές.

Οι Διαιτητές υποχρεούνται να τηρούν πιστά τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη των ανωτέρω Πρωταθλημάτων.

Από την Ε.Δ. της ΕΠΣ Κορινθίας