Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

           

                                                                                                                                                                                 

    Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τον ορισμό αγώνα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ της  19ης   Δεκεμβρίου 2018.