Επιχορήγηση Σωματείων

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε το επίσημο έγγραφο για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε ώστε να πραγματοποιηθεί η επιχορήγηση του σωματείου σας.