Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ14-Κ16 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ K14 - Κ 16

Το άρθρο 1 της προκήρυξης που αφορά τις ηλικίες ποδοσφαιριστών πρωταθλήματος Κ14- K16 συμπληρώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Κ14 - Κ16

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Κ14 έχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 1/1/2007 και νεότεροι.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Κ16 έχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 1/1/2005 και νεότεροι.

Η ομάδα η οποία αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με ηλικία ανώτερη από αυτή που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα υποστεί τις συνέπειες των διατάξεων του ΚΑΠ για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.

 

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Το άρθρο 5 της προκήρυξης που αφορά τους ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ των πρωταθλημάτων Κ14 και Κ16 η παράγραφος 1 αυτού συμπληρώνεται ως εξής:

Όλα τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Κ14 και Κ16 υποχρεούνται να έχουν διπλωματούχο Προπονητή ο οποίος θα φέρει την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Π.Ο. τριετούς ισχύος ή βεβαίωση αξιολόγησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.

 

Η Παράγραφος 2 του άρθρου αυτού ισχύει ως έχει.