Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

altΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 
 
 
Παρακάτω ακολουθεί  σύνδεσμος μέσω του οποίου μπορούν να κατεβάσουν συμπιεσμένο αρχείο με υποδείγματα επίσημων εγγράφων και δηλώσεων της Ε.Π.Σ. Κορινθίας. Στο παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο περιέχονται:
  1. Υπόδειγμα Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Έλληνα Ποδοσφαιριστή
  2. Υπόδειγμα Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Αλλοδαπού Ποδοσφαιριστή
  3. Υπόδειγμα Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικου Έλληνα Ποδοσφαιριστή
  4. Υπόδειγμα Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικου Αλλοδαπού Ποδοσφαιριστή
  5. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Γονέα
  6. Υπόδειγμα Ιατρικής Βεβαίωσης
  7. Υπόδειγμα Κατάστασης Υγείας
  8. και Συνυποσχετικό Διαιτησίας.
 
 
Συνημμένα: