ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

altΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 
 
 
Παρακάτω ακολουθεί  σύνδεσμος μέσω του οποίου μπορούν να κατεβάσουν συμπιεσμένο αρχείο με υποδείγματα επίσημων εγγράφων και δηλώσεων της Ε.Π.Σ. Κορινθίας. Στο παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο περιέχονται:
  1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Γονέα
  2. Υπόδειγμα Κατάστασης Υγείας
  3. και Συνυποσχετικό Διαιτησίας.
 
 
Συνημμένα: