Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΟ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΟ 2018-2019

Γνωρίζουμε στα Σωματεία - Μέλη μας, πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019.