Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γνωρίζουμε στα Σωματεία μας πως στην ιστοσελίδα μας και στο πεδίο ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ έχουν αναρτηθεί τα υποδείγματα ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τόσο για τους έλληνες όσο και τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές (ανηλίκους και μη). Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα έντυπα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής των αιτούντων.