Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται τα σωματεία μας κατά την συμπλήρωση της καταστάσεως υγείας-πράξης συναίνεσης του σωματείου τους,  να τοποθετούν τους ποδοσφαιριστές τους στην κατάσταση υγείας  με  αλφαβητική σειρά.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερα ο έλεγχος (αντιπαραβολή) της κατάστασης  υγείας των ποδοσφαιριστών με τα έντυπα που θα διατηρεί η Ένωση στο αρχείο της περί προσωπικών δεδομένων των ποδοσφαιριστών.

Επίσης, με τον τρόπο αυτόν γίνεται πιο γρήγορα ο έλεγχος της κατάστασης υγείας από τους διαιτητές, πριν την έναρξη ενός αγώνα.