Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

Παράταση έως 31/07/2019 για την Κάρτα Υγείας

Παράταση έως 31/07/2019 για την Κάρτα Υγείας

ΙΣΤΡΟΦΗ

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας και του υφυπουργού Αθλητισμού

που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται η προθεσμία για

την εφαρμογή του μέτρου της Κάρτας Υγείας έως τις 31 Ιουλίου του 2019.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ: Τροποποιούμε την αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018

(ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας

και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει ως εξής: Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1

του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/03-08-2018

(ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) έως 31-07-2019.