Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Φ Ι Λ Ι Κ Ο Ι     Α Γ Ω Ν Ε Σ 

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας πως οι φιλικοί αγώνες που προγραμματίζουν πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με τα πλήρη στοιχεία των αγώνων αυτών, δύο τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν,  προκειμένου να ορίζεται διαιτησία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή των αγώνων και συμμετοχής ποδοσφαιριστών σε αυτούς είναι να προσκομίζεται στον διαιτητή και η ατομική κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή.-