Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Α - Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019-2020

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας πως μετά την δημοσίευση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ της ΕΠΟ στο site της Ομοσπονδίας η Ε.Π.Σ. Κορινθίας προέβη στην έκδοση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α και Β κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 και που αφορούν στις ταυτότητες προπονητών.

Επισυνάπτονται οι ως άνω σχετικές συμπληρωματικές προκηρύξεις.