Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

Παράταση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τα σωματεία - μέλη μας πως εδόθη παράταση για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.

Επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο προς ενημέρωσή σας. 

Σύμφωνα με αυτό, "όλα τα Νομικά Πρόσωπα θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Για τα μη Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα (σωματεία) ως πραγματικοί δικαιούχοι δηλώνονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο ταμίας.

Κατά τα ανωτέρω, τα πρόσωπα θα πρέπει να δηλωθούν μέσω της ειδικής εφαρμογής του TaxisNet, στην εφαρμογή ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (gsis.gr).

Η διαδικασία πρέπει να γίνει μέχρι 28/11/2019 με τους κωδικούς TAXISNET.

Η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις και σημαντικά πρόστιμα".

Τα σωματεία θα πρέπει να απευθυνθούν στον φοροτεχνικό τους (λογιστή) για τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων.