Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ε.Π.Ο. -

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

Γνωρίζουμε σε όλα τα σωματεία μας, ότι παραλάβαμε από την Ε.Π.Ο., τις αιτήσεις μεταβολών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, τις οποίες μπορούν να παραλαμβάνουν τα σωματεία ή οι ενδιαφερόμενοι, από τα γραφεία της Ένωσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-