Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΓΑ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η    Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν

 

Επισυνάπτεται έγγραφο της ΓΓΑ που αφορά στην εγγραφή των σωματείων στο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

(άρθρο 4 επισυναπτόμενου εγγράφου:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ)

1. Η υποβολή και ο έλεγχος των αιτήσεων των αθλητικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο διενεργείται σε δυο κύκλους.

2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής που εκκίνησε στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους,ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο έλεγχος του πρώτου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/10/2020.

3. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά έως τις 11/09/2020 και σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του αρ. 3, ελέγχθηκαν ως ελλιπείς, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης και επανυποβολής κατά τον δεύτερο κύκλο, ο οποίος λήγει στις 30/11 του τρέχοντος έτους.

Ο έλεγχος του δεύτερου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/12/2020.