Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

Οι άδειες  διαμονής αλλοδαπών, που έληγαν στις 30/6/2020 και δεν μπορούσαν να παραταθούν νομίμως λόγω της πανδημίας και επεκτάθηκε η ισχύς τους έως τις 31/12/2020, διαβιβάζουμε άμεσα επισυναπτόμενο μεταγενέστερο ΦΕΚ (με την αντίστοιχη υπουργική απόφαση) και με το οποίο παρατείνονται για άλλους 8 μήνες, όσες άδειες έληγαν έως και τις 31/12/2020 και δεν ανανεώθηκαν λόγω του Covid-19.