Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ από Γ.Γ.Α

Ανακοίνωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΑΠΟ Γ.Γ.Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΠΟΑ 22/03/2021

Α. Π.: 74717

Απάντηση στο έγγραφο: 74717


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

 

Σχετ.: Η ΥΠΠΟΑ/74717/24-2-2021 αίτησή σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού βεβαιώνουμε ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 30 του Ν.4726/2020 λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του Ν.2725/1999 προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση στο σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ για το άθλημα του ποδοσφαίρου, με Αριθμό Μητρώου ΓΓΑ ΙΖ70.

Το ανωτέρω σωματείο αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 35/7-2-1947 Απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου και σύμφωνα με την 4457/11-3-2021 βεβαίωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά τη δημοσίευση του Ν.2725/1999, είχε αγωνιστική δραστηριότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου και σωματεία –μέλη του ήταν εγγεγραμμένα μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 Κοινοποίηση:

1.     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ, 11510 ΑΘΗΝΑ Τ.Θ. 14161

2.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29

 

20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ