Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ    Ο Ρ Θ Η Σ    Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ

Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν    Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

 

Ενόψει της έναρξης της νέας μεταγραφικής περιόδου 2021-2022, ενημερώνουμε τα Σωματεία της δύναμης μας για τη δική τους διευκόλυνση και για την ορθή συμπλήρωση των νέων εντύπων των «ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ», τα ακόλουθα:

1.    Το πλαίσιο (κουτάκι) «ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»,  αφορά την  υ π ο σ χ ε τ ι κ ή  ποδοσφαιριστή (εικόνα 1*)

     Το πλαίσιο (κουτάκι) «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Α.Ι.», αφορά τους ποδοσφαιριστές που ήδη ανήκουν στο ρόστερ του σωματείου (εικόνα 1*)

Τα δελτία υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι δελτία ορισμένου χρόνου (πρώτη εγγραφή, επανεγγραφή ή και μετεγγραφή) και θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο  (εικόνα 2*).

Στο πλαίσιο (κουτάκι) της διάρκειας των δελτίων αθλητικής ιδιότητας σε έτη, θα δηλώνεται η επιθυμητή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής.

Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι στην πίσω όψη του εντύπου δεν υπάρχει πλέον η δήλωση του ορισμένου χρόνου.

(Εικόνα 1*)

 

2.  

Στην περίπτωση ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ.Α.Ι., αυτόματα ο χρόνος ισχύος του Δελτίου θα είναι έως τις 30.06.2024.

(Εικόνα 2*)


Όλοι οι υπογράφοντες των εντύπων είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν το πλήρες ονοματεπώνυμο τους κάτω από την υπογραφή τους.

Στο πίσω μέρος του εντύπου η δήλωση κηδεμόνα, στις περιπτώσεις ανήλικων ποδοσφαιριστών παραμένει, με την υποχρέωση του γνησίου υπογραφής εκ μέρους του κηδεμόνα του ανηλίκου.

Υποχρεωτικά το έντυπο θα πρέπει να φέρει φωτογραφία του ποδοσφαιριστή/στριας  σφραγισμένη και για την έκδοση του δελτίου υποχρεωτικά φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (με email)

Υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή,  που αφορά στην επανέκδοση δελτίου, θα πρέπει να υποβάλλεται η ηλεκτρονική φωτογραφία, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (για έλληνες) και άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς) καθώς και το έντυπο για «πράξη συναίνεσης των προσωπικών τους δεδομένων», σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη καταθέσει,  με γνήσιο υπογραφής από τα ΚΕΠ.

(να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΠΣΚ   deltia-epskor@hotmail.com)

  • ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
  • ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΤΟΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ.

Στις περιπτώσεις μετεγγραφών και επανεγγραφών, απαιτούνται μαζί με  την αίτηση μεταβολών,

1. η ηλεκτρονική φωτογραφία

2. η κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή

3. Το έντυπο για «πράξη συναίνεσης των προσωπικών τους δεδομένων»,   σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη καταθέσει,  με γνήσιο υπογραφής από τα ΚΕΠ.

Για κάθε δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ανάλογα: 1) της κατηγορίας του σωματείου, 2) την πράξη (μεταγραφή, πρώτη εγγραφή, επανεγγραφή, επανέκδοση) και 3) τη διάρκεια σε έτη των δελτίων,  έχει ορισθεί και το ανάλογο παράβολο από την ΕΠΟ.

Να επισημάνουμε ότι απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στην αίτηση και δεν θα παραλαμβάνεται,  για οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει  να συμπληρώνεται εκ νέου.