Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 

Από την Ε.Π.Σ. Κορινθίας ανακοινώνεται στα σωματεία ότι η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ για μετεγγραφές, επανεγγραφές, διεθνείς μετεγγραφές, πρώτες εγγραφές ενηλίκων και μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ  31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 15:00 προκειμένου να αποσταλούν εγκαίρως στην ΕΠΟ.