Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ Κορινθίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣΑ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

B' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΖΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ

ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ