Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - Α - Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε πως οι ημερομηνίες κληρώσεων   ΚΥΠΕΛΛΟΥ - Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

έχουν ως ακολούθως:

ΚΥΠΕΛΛΟ:

ΤΕΤΑΡΤΗ      29/08/2018            ΩΡΑ:    12:00

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Α΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ       

ΤΕΤΑΡΤΗ      05/09/2018             ΩΡΑ:    19:30

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Β΄. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   

     ΤΕΤΑΡΤΗ       05/09/2018            ΩΡΑ:    18:30

Εφιστούμε την προσοχή σας εις τις ανωτέρω ημερομηνίες κληρώσεων.

                                                Εκ της ΕΠΣ Κορινθίας

 

 

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2018-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Η Ε.Π.Σ. Κορινθίας ενημερώνει τα ποδοσφαιρικά Σωματεία ότι για την διεξαγωγή των φιλικών αγώνων απαιτείται: 1) αίτηση στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας από την γηπεδούχο ομάδα για την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα προκειμένου να γίνει ορισμός διαιτητών, 2) οι ποδοσφαιριστές θα φέρουν κανονική στολή με τα αντίστοιχα νούμερα, 3) παρουσία ατόμου παροχής πρώτων βοηθειών σύμφωνα με την προκήρυξη, 4) προσκόμιση στο διαιτητή δελτίων αθλητικής ιδιότητας, 5) όσοι ποδοσφαιριστές είναι προς απόκτηση και δεν έχει εκδοθεί το δελτίο τους να προσκομίζουν αντίγραφο της αίτησης μεταγραφής τους.

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ!

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία προσκόμισης στις οικείες Ε.Π.Σ. των εντύπων σχετικά με την συναίνεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα λάβει παράταση έως την Παρασκευή 28.09.2018

Σας υπενθυμίζουμε ότι όποιος ποδοσφαιριστής δεν αποδεχτεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (αποκλειστικά για τους λόγους που αναγράφονται στην πράξη συναίνεσης) από τις Ε.Π.Σ. και την Ε.Π.Ο., δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται η ομάδα του.

Στην περίπτωση που τα σωματεία δεν θα δύνανται να προσκομίσουν συμπληρωμένα έντυπα για όλους τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές τους, δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις θα έχουν μόνο όσοι ποδοσφαιριστές αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις Ε.Π.Σ. και την Ε.Π.Ο. (π.χ αν ένα σωματείο έχει 150 εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές και προσκομίσει έντυπα για τους 100, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι 100 ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν το έντυπο).

Οι ποδοσφαιριστές χρειάζεται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν μια μόνο φορά το έντυπο και όχι σε κάθε μεταβολή που θα ακολουθεί μεταγενέστερα.

Το έντυπο θα συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταβολών για τους ποδοσφαιριστές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν μεταβολές και θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Τα έντυπα συναίνεσης των ανηλίκων ποδοσφαιριστών θα πρέπει να υπογράφονται από τον κηδεμόνα και να φέρουν το γνήσιο υπογραφής του.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23.7.18

         Η Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Ο.  και της Ε.Π.Σ Κορινθίας, τις διατάξεις του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3057/2002 και τον Ν. 3262/2004 καθώς και την υπ αριθ.   18/20.06.2018 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου

Σ Υ Γ Κ Α Λ  Ε Ι

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο την 23η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κολοκοτρώνη 54)

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2.      Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό, προεδρεύοντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

3.      Έκθεση διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1/7/2017 μέχρι 30/06/2018

4.      Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της  περιόδου από 01/07/2017 μέχρι 30/06/2018.

5.      Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

6.     Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι  31.12.2017.

7.      Υποβολή προς έγκριση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

8.      Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του νέου προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Κορινθίας για την χρήση 01.01.2019 έως και 31.12. 2019.

9. Διάφορα θέματα.

     Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την επόμενη ημέρα Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

   Υπενθυμίζεται ότι οι αντιπρόσωποι των Σωματείων νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπερι­λαμβανομένης της ημέρας αποστολής του ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου  του αντιπροσωπευομένου  σωματείου – μέλους το οποίο αποστέλλεται.

ΕΚ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Ο.  και της Ε.Π.Σ Κορινθίας, τις διατάξεις του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3057/2002 και τον Ν. 3262/2004 καθώς και την υπ αριθ.   18/20.06.2018 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου

Σ Υ Γ Κ Α Λ O Υ Μ Ε

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο την 23η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κολοκοτρώνη 54)

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2.      Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό, προεδρεύοντος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

3.      Έκθεση διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1/7/2017 μέχρι 30/06/2018

4.      Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της  περιόδου από 01/07/2017 μέχρι 30/06/2018.

5.      Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

6.     Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01.01.2017 μέχρι  31.12.2017.

7.      Υποβολή προς έγκριση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.

8.      Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του νέου προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ. Κορινθίας για την χρήση 01.01.2019 έως και 31.12. 2019.

9. Διάφορα θέματα.

     Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την επόμενη ημέρα Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

   Υπενθυμίζεται ότι οι αντιπρόσωποι των Σωματείων νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Κορινθίας το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπερι­λαμβανομένης της ημέρας αποστολής του ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου  του αντιπροσωπευομένου  σωματείου – μέλους το οποίο αποστέλλεται.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΟ

 

ΜΙΝΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Την Κυριακή 3.6.2018 και ώρα 17.30 στο Στάδιο Χιλιομοδίου θα πραγματοποιηθεί ΜΙΝΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ στο οποίο θα λάβουν μέρος τα Σωματεία ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ και ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ  τα οποία κέρδισαν την άνοδό στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ στην οποία θα αγωνίζονται την περίοδο 2018-2019 .

Μετά την ολοκλήρωση του ΤΟΥΡΝΟΥΑ θα απονεμηθούν στα Σωματεία Κύπελλα και Μετάλια

Καλούνται οι φίλαθλοι του Νομού μας να συμμετέχουν στην Γιορτή αυτή του Ποδοσφαίρου

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΑΤΡΩΝ 

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μας κατά την κατάθεση των αιτήσεων μεταβολών και των καταστάσεων  υγείας, να προσκομίζουν και πράξη συναίνεσης  για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιατρού που θεωρεί τις αιτήσεις μεταβολών και τις καταστάσεις υγείας, καθώς στη θεώρηση αναγράφονται πολλά από τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του.

Η  πράξη αυτή  συναίνεσης του ιατρού θα κατατεθεί μία μόνο φορά, ασχέτως με τον αριθμό των σωματείων, τον αριθμό των αιτήσεων μεταβολών και των  καταστάσεων υγείας που θα θεωρεί. Δηλαδή, ένας γιατρός που έχει προσκομίσει πράξη συναίνεσης, όλες του πλέον οι θεωρήσεις θα μπορούν να επεξεργαστούν από την ΕΠΣΚ και την ΕΠΟ.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γνωρίζουμε στα Σωματεία μας πως στην ιστοσελίδα μας και στο πεδίο ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ έχουν αναρτηθεί τα υποδείγματα ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τόσο για τους έλληνες όσο και τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές (ανηλίκους και μη). Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα έντυπα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής των αιτούντων.

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ιδιότητας-Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών οι περίοδοι μετεγγραφών για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές καθορίζονται ως εξής:

Μετεγγραφές:  Από 1.7. έως 31.10 και από 1.1. έως 31.1

Διεθνείς Μετεγγραφές: Από 1.7 έως 31.10 και από 1.1 έως 31.1

Επανεγγραφές: Από 1.9 έως 31.10 και από 1.1. έως 28.2

Υποσχετικές: Από 1.7 έως 31.8 και από 1.1. έως 31.1

Αποδεσμεύσεις: Από 1.7 έως 31.8 και από 1.1. έως 31.1

Πρώτες εγγραφές: Από 1.7 έως 30.11 και από 1.1 έως 30.4

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ε.Π.Ο.

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019


Η  Ε.Π.Σ. Κορινθίας ενημερώνει τα σωματεία και τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ότι διατίθενται ήδη τα νέα έντυπα μεταβολών ποδοσφαιριστών για τη μεταγραφική περίοδο 2018-2019. Η τιμή του κάθε έντυπου είναι 2 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα προμηθεύονται από την Ε.Π.Σ. Κορινθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΟ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΟ 2018-2019

Γνωρίζουμε στα Σωματεία - Μέλη μας, πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019.

 

 

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2017-2018

Το Σωματείο μας Γ.Π.Σ. ΠΕΛΟΠΑΣ Κιάτου κέρδισε στην διαδικασία των πέναλτι την Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 με 5-3  στον τελικό Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας στο ΘΩΔΕΙΟ Στάδιο Λουτρακίου και αναδείχθηκε Κυπελλούχος Κορινθίας 2017-2018.