ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΩΝ 2016-2017

ΠΡΟΣ:

ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΤΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  Π Α Ι Δ Ω Ν   &   Ν Ε Ω Ν   2016-2017

της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  Π Α Ι Δ Ω Ν   &   Ν Ε Ω Ν    2016 - 2017 

Συνημμένα θα βρείτε τις π ρ ο κ ή ρ υ ξ ε ι ς πρωταθλημάτων  Π Α Ι Δ Ω Ν   &  Ν Ε Ω Ν  ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017

 

alt