Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Κ14 - Κ16 2018-2019

ΠΡΟΣ:

ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΤΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  Κ14  &   Κ16  2018-2019

της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Συνημμένα θα βρείτε τις  π ρ ο κ ή ρ υ ξ ε ι ς  πρωταθλημάτων  Κ14   &   Κ16  ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019

 

alt