Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ε Κ Δ Ο Σ Η  Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν

Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ     Χ Ρ Ο Ν Ο Υ

(1, 2 ή 3 ΕΤΗ)

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

** Συν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάθε μεταβολή (πρώτη εγγραφή, μεταγραφή ή επανεγγραφή)

2.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 1, 2 ή 3 ΕΤΗ

 

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ, ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ 1, 2 ή 3 ΧΡΟΝΙΑ

 ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

4.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ή Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ 1, 2 ή 3 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

** Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, ΟΜΟΓΕΝΗΣ, ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ, ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ)

 

Τα παράβολα για τα δελτία ορισμένου χρόνου διαμορφώθηκαν από 1.7.2016 ως ακολούθως:

Δελτίο τριών (3) ετών: πενήντα (50,00) ευρώ

Δελτίο δύο (2) ετών: εξήντα (60,00) ευρώ

Δελτίο ενός (1) έτους: ογδόντα (80,00) ευρώ