Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ περιόδου 2022-2023

Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η   Α  Φ Α Σ Η Σ    Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ

περιόδου 2022-2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Κλήρωση της Β΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ αγωνιστικής  περιόδου 2022-2023  θα διεξαχθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας την Δευτέρα 7.11.22  και ώρα 11.30 π.μ.