Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 23ης και 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

           

                                                                                                                                                                                 

    Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τους ορισμούς αγώνων

                              της  23ης και 24ης  Σεπτεμβρίου 2017