Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 24ης - 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

           

                                                                                                                                                                                 

    Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τους ορισμούς αγώνων Πρωταθλήματος της 24ης  και 25ης Οκτωβρίου 2020