ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 24ης - 25ης Μαΐου 2017

 

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τους ορισμούς αγώνων ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ και ΝΕΩΝ της 24ης - 25ης Μαΐου 2017