Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ-ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

 

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να δείτε τον ορισμό ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ της 24ης Μαΐου 2017