ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΟ