Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ιδιότητας-Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών οι περίοδοι μετεγγραφών για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές καθορίζονται ως εξής:

Μετεγγραφές:  Από 1.7. έως 31.10 και από 1.1. έως 31.1

Διεθνείς Μετεγγραφές: Από 1.7 έως 31.10 και από 1.1 έως 31.1

Επανεγγραφές: Από 1.9 έως 31.10 και από 1.1. έως 28.2

Υποσχετικές: Από 1.7 έως 31.8 και από 1.1. έως 31.1

Αποδεσμεύσεις: Από 1.7 έως 31.8 και από 1.1. έως 31.1

Πρώτες εγγραφές: Από 1.7 έως 30.11 και από 1.1 έως 30.4