Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

Παράταση προθεσμίας για κάρτα υγείας

Παράταση προθεσμίας για κάρτα υγείας

Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκε ότι με απόφαση της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού,παρατείνεται η προθεσμία για την έκδοση της κάρτας υγείας

αθλητή μέχρι τις 31-12-2018.