Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Για το χρονικό διάστημα από 16-3-2020 έως και 24-3-2020, λαμβάνονται μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας

Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση των εκπροσώπων των Σωματείων και όλων όσων ασχολούνται με το ποδόσφαιρο με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέχρι και 24-3-2020.

Τα Σωματεία μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.