Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2020

Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ   Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν    2020

 

Ενημερώνουμε τα Σωματεία μας πως στην ιστοσελίδα μας και στο πεδίο Σωματεία της αρχικής σελίδας επισυνάπτεται σχετικό αρχείο της Ε.Π.Ο.  με τη δύναμη των Σωματείων της Ένωσής μας για το 2020.

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας πως το όριο των ποδοσφαιριστών για κάθε σωματείο είναι οι 180 αθλητές και πως τα σωματεία που έχουν πάνω από 100 ποδοσφαιριστές στη δύναμή τους, δύνανται να προβούν με αίτηση τους στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Π.Ο. σε ομαδική αποδέσμευση αθλητών (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ στο πεδίο ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ -- ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ της αρχικής σελίδος).-

 

Οι αποδεσμεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη της ομάδας μέχρι και την έναρξη της κάθε μετεγγραφικής περιόδου.