Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ UEFA C

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται από την ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,  πως η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. μετά από σχετικό αίτημα της Ε.Π.Σ.Κ ενέκρινε τη δημιουργία σχολής  UEFA C στην Κόρινθο κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020. 

Η ακριβής ημερομηνία καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα ανακοινωθούν από την Ε.Π.Σ. Κορινθίας με νεότερο έγγραφο.-