Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗΣ στους αγώνες 03-04 Δεκεμβρίου 2022

ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ

Σε όλους τους αγώνες Α-Β-Γ Κατηγορίας του Σαββάτου και της Κυριακής 3-4 Δεκεμβρίου 2022 θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή

με αφορμή την

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

καθώς και των θυμάτων αυτής.