Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ Α - Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α Λ Λ Α Γ Η   Ω Ρ Α Σ

Α - Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

 

Σας γνωρίζουμε πως από την ερχόμενη αγωνιστική της 4ης και 05ης Μαρτίου 2023 όλοι οι αγώνες Α και Β΄. Κατηγορίας

θα ξεκινούν στις 16:00 μ.μ.