Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 1ης Μαρτίου 2023

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

1ης Μαρτίου 2023

 

 

Σας γνωρίζουμε πως μετά από απόφαση της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

λόγω του 3μερου ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ

τα σημερινά ορισθέντα παιχνίδια ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ.

Οι αγώνες θα ορισθούν με νεότερο έγγραφο.-