ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΣ

 

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας πως βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 13 Παραρτήματος Β του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών καθώς και του άρθρου 7 του οικονομικού Κανονισμού, οι ομάδες που οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (ΕΠΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ, ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ.

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο της ΕΠΟ.