Ε.Π.Σ.
Κορινθίας

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ - Α ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Προς όλα τα Σωματεία μας

   Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου παρατάθηκε η προθεσμία για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων μετά από κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη στις 9 Σεπτεμβρίου 2014.

   Ενέργειες αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων: Οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση ή οι φορείς στους οποίους αυτές ανήκουν υποχρεούνται να αποστείλουν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου στον γενικό γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατάσταση σχετική με τις εκκρεμότητες που έχουν ως προς την αδειοδότηση και στο τέλος κάθε μήνα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 έκθεση προόδου αναφορικά με τις γενόμενες εργασίες. Να σημειωθεί ότι η παράταση δεν αφορά περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης από την αρμόδια υπηρεσία ή η εγκατάσταση έχει κριθεί ακατάλληλη για λόγους στατικής ανεπάρκειας.

   Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να έχει άδεια διεξαγωγής αγώνα, την οποία θα μπορεί να παραλάβει αν πρώτα έχει άδεια καταλληλότητας γηπέδου.  Η άδεια γηπέδου (εκδίδεται σε ετήσια βάση), από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, κατόπιν ελέγχου που κάνει συγκεκριμένη επιτροπή και μετά από αίτηση του εκάστοτε Δήμου. Η αρμόδια επιτροπή για τα γήπεδα της Κορινθίας έχει ξεκινήσει τους ελέγχους και τις καταγραφές των ελλείψεων, από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2014, με ενέργειες τις ΕΠΣ Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού οι αρμόδιοι Δήμοι κωλυσιεργούν, καθυστερόντας την έναρξη των πρωταθλημάτων.

   Τα περισσότερα γήπεδα της Κορινθίας, έχουν αρκετές ελλείψεις και δεν μπορούν να πάρουν άδεια καταλληλότητας και κατά συνέπεια και τα γηπεδούχα σωματεία δεν μπορούν να πάρουν άδεια διεξαγωγής αγώνα. Η παράταση για την αδειοδότηση λύνει προσωρινά το τυπικό μέρος όχι όμως και το ουσιαστικό που είναι η καταλληλότητα των αθλητικών εκαταστάσεων. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι ακραίο και θλιβερό για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς!!!  Η ευθύνη βαραίνει κυρίως τους Δήμους αλλά και τους φορείς των ελάχιστων ιδιόκτητων γηπέδων!!!

       Σας κοινοποιούμε συνημμένα το Φ.Ε.Κ. με την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) με την οποία

π α ρ α τ ε ί ν ε τ α ι    η προθεσμία των αδειών λειτουργίας των γηπέδων

έως τις 08 Φεβρουαρίου 2015.

 

 

Συνημμένα αρχεία
Download this file (546020_625315.pdf)546020_625315.pdf[ ]93 kB
Download this file (546501_625971.pdf)546501_625971.pdf[ ]182 kB
Download this file (Α ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2014-2015 (11).doc)Α ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2014-2015 (11).doc[ ]107 kB

ΛΗΞΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2014

Λ Η Ξ Η    Μ Ε Τ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν   2014

 

Μέχρι το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 και ώρα 14.00

οι  μ ε τ ε γ γ ρ α φ έ ς  ποδοσφαιριστών


          Η Ε.Π.Σ. Κορινθίας ενημερώνει τα σωματεία και τους ποδοσφαιριστές ότι, οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών για  μ ε τ ε γ γ ρ α φ έ ς  θα γίνονται  δεκτές   μ έ χ ρ ι    το   Σ ά β β α τ ο   30   Αυγούστου   2014   και   ώρα  14.00.

Καμία αίτηση μεταβολών για μετεγγραφή δεν θα γίνεται αποδεκτή ύστερα από την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

 

alt

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Προς

Όλα τα Σωματεία μας

Σας ενημερώνουμε πως κάθε είδος μεταβολής ποδοσφαιριστή - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ - ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ -ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ - ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ- πλην  της αποδέσμευσης θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται απο βεβαίωση ιατρού που να πιστοποιεί οτι ο ποδοσφαιριστής είναι ΥΓΙΗΣ και δύναται να αθλείται.

Συνημμένα θα βρείτε υπόδειγμα Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Υ  Υ Γ Ε Ι Α Σ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ .

Εκ της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

alt

 

 

Συνημμένα αρχεία
Download this file (Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ.doc)Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ.doc[ ]27 kB

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΩΝ 2014-2015

Προς 

Όλα τα Σωματεία μας

Έδρες τους

 

ΘΕΜΑ: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ     Π Α Ι Δ Ω Ν  -  Ν Ε Ω Ν    2014-2015

 Σας γνωρίζουμε πως έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στην κατηγορία ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ οι προκηρύξεις πρωταθλημάτων ΠΑΙΔΩΝ και ΝΕΩΝ ποδοσφαιρικής περιόδου 2014-2015 καθώς και οι αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής στα ανωτέρω πρωταθλήματα.

 

Εκ της Ε.Π.Σ. Κορινθίας

 

alt

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

alt

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

     

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

  • Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία.

 

  • Σ ε      κ ά θ ε      μ ε τ α κ ί ν η σ η        π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή     ημεδαπού   ή   αλλοδαπού,   είτε   με   μ ε τ ε γ γ ρ α φ ή    είτε με  υ π ο σ χ ε τ ι κ ή (πλην της αποδέσμευσης) Α Π Α Ι Τ Ε Ι Τ Α Ι πλέον των υπολοίπων   δικαιολογητικών και  Β  Ε  Β  Α  Ι  Ω  Σ  Η     Ι Α Τ Ρ ΟΥ  (Αθλίατρο ή Ορθοπεδικό ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο ή Πνευμονολόγο ή Αγροτικό Ιατρό ή Γενικής Ιατρικής ) που να βεβαιώνει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι απολύτως υγιής και ικανός να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας του.

 

  • Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί – επανεγγραφεί,, ως ερασιτέχνης, κατά τις περιόδους των επανεγγραφών, ακόμη και αν ήταν εγγεγραμμένος σε ερασιτεχνικό σωματείο μετά τη λήξη της περιόδου αποδέσμευσης ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της ίδιας ποδοσφαιρικής περιόδου.

  

  • Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές κατατάσσονται, ανάλογα με την υπηκοότητά τους, στην κατηγορία είτε των κοινοτικών, είτε των αλλοδαπών.

 

  • Γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένα.

alt

  •  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

 

   Επίσημο χαρακτήρα απέκτησε η απόφαση για παράταση στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2015, καθώς υπογράφθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

 

   Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΑ, οι άδειες των αθλητικών εγκαταστάσεων θα ισχύουν ως τις 8/2/2015, ωστόσο οι δήμοι και τα σωματεία που έχουν ιδιόκτητα γήπεδα, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις βελτιώσεις που απαιτούνται.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

   Με Κοινή Υπουργική Απόφαση η προθεσμία για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2015.

 

   Για να μην επαναληφθεί κωλυσιεργία, η ΚΥΑ ορίζει πως οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί η αδειοδότηση ή οι φορείς στους οποίους αυτές ανήκουν υποχρεούνται να αποστείλουν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατάσταση σχετική με τις εκκρεμότητες που έχουν ως προς την αδειοδότηση, και στο τέλος κάθε μήνα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 έκθεση προόδου αναφορικά με τις γενόμενες εργασίες.

 

   Επισημαίνεται ότι η νέα προθεσμία συμπίπτει με την προθεσμία που ορίζεται στον νόμο 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

   Υπενθυμίζεται τέλος ότι η παράταση δεν αφορά περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης από την αρμόδια υπηρεσία ή η εγκατάσταση έχει κριθεί ακατάλληλη για λόγους στατικής ανεπάρκειας.

 

ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ          Από την ΕΠΣ Κορινθίας  γνωστοποιείται η νέα Επιτροπή Διαιτησίας για την επόμενη περίοδο. Πρόεδρος της Επιτροπής παραμένει ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ καθώς και το παλαιό  μέλος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ.  Νέα πρόσωπα της Επιτροπής διατησίας είναι ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΡΟΣ και ο κος ΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Τα πρώτα σχόλια όλων των ομάδων να είναι ιδιαίτερα θετικά αφού πρόκειται για ανθρώπους που πέρα από την πολυετή παρουσία τους  στο Κορινθιακό ποδόσφαιρο, είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στον χώρο, Πρόκειται για ανθρώπους που χαρακτηρίζονται γιά το μεράκι και την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο και την διαιτησία και σίγουρα έχουν να δώσουν πολλά  στους νέους που θα μπουν στον χώρο αυτό.

 

2014-15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΣ Κορινθίας

(απόφαση ΔΣ/ΕΠΣ Κορινθίας 8 Αυγούστου 2014)

Πετρόπουλος Γεώργιος

Πρόεδρος

Α΄Αντιπρόεδρος  ΕΠΣ Κορινθίας

Αργύρης Παναγιώτης

Μέλος ΕΔ/ΕΠΣ Κορινθίας  (πρώην διαιτητής)

Yπεύθυνος ορισμών

Ντούλης Ανδρέας

Μέλος Ε.Δ. (πρώην διαιτητής)

Yπεύθυνος ορισμών

Δούρος Γεώργιος

Υπεύθυνος Οργάνωσης, Ανάπτυξης Διαιτησίας και Εκπαίδευσης

 

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ε.Π.Σ.  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

   Υπενθυμίζουμε στα Σωματεία -μέλη μας πως το  Σ Υ Ν Υ Π Ο Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ο   Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ - Δ Η Λ Ω Σ Η Σ      Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ που θα συνοδεύει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των δηλώσεων συμμετοχής στα πάσης φύσεως πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Κορινθίας (ΚΥΠΕΛΛΟΥ  -  Α - Α2 - Β   Κατηγορίας,  Π Α Ι Δ Ω Ν -   Ν Ε Ω Ν), θα πρέπει να είναι  Ν Ο Μ Ι Μ Α   Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο  για το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου.

 

alt

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ

Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η       Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ω Ν 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας συγχαίρει το πρώην μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας Νομού Κορινθίας κ. ΓΚΡΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την τοποθέτησή του στην Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.

 

Εκ της  Ε.Π.Σ. Κορινθίας

Το Δ/Σ 

 

alt

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

alt 

 

Η Ε.Π.Σ. Κορινθίας στις προκήρυξεις των πρωταθλημάτων της και του Κυπέλλου, καθιστά υποχρεωτική την παρουσία  Ιατρού ή νοσηλευτή-νοσοκόμου ή φυσιοθεραπευτή κατά την τέλεση των  ποδοσφαιρικών αγώνων.

Παρακαλούνται, όσοι πτυχιούχοι από τις παραπάνω ειδικότητες, επιθυμούν κατά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αγώνες αρμοδιότητας της  Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,  μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον ή να υποβάλουν  σχετική αίτηση στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Τηλ. 2741022258) 

Η κάλυψη των εξόδων μετακίνησής των θα γίνεται μερίμνη των γηπεδούχων σωματείων

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ

 

  

Ενημερώνουμε τον Φίλαθλο Κόσμο του Νομού μας ότι στο Δημοτικό Γήπεδο του Κιάτου την Τετάρτη του Πάσχα 23.4.2014 και ώρα 16.30΄, θα διεξαχθεί η 6η Αγωνιστική του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων περιόδου 2013-2014 μεταξύ των Ομάδων ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΠΣ - ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ.